Hizmet Yönetim Sistemi Politikası


  • Sürekli olarak Hizmet Yönetimi Sistemi’nin etkinliğini iyileştirmek,

  • Var olan süreçleri zenginleştirmek için ISO/IEC 20000-1 ile paralel hale getirmek,

  • Hizmet Yönetim Sisteminin sürdürülebilir olmasını sağlamak,

  • Bilgi Teknolojileri Hizmetlerini ölçülebilir kılmak ve gözden geçirmek,

  • Müşterilerden gelen bildirimleri değerlendirmek, çıkarımlar yaparak geri bildirimlerde bulunmak.