0 (312) 485 2898 | Facebook Twitter

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Devlet veya Vakıf Üniversiteleri için ilk kayıttan mezuniyet aşamasına kadar tüm akademik süreçleri içerisinde barındıran, BOLOGNA süreçleriyle tam uyumlu tamamen modüler ve parametrik yapıya sahip web tabanlı otomasyon

Üniversite Personel Özlük İşleri Otomasyonu

Personel OtomasyonuPersonel Daire Başkanlığı biriminde yürütülmekte olan özlük işlerinin tamamamın yapılabildiği, HİTAP ile tamamen uyumlu web tabanlı otomasyon.

 

Üniversite Ek Ders ve Mesai Otomasyonu


Otomasyon tamamıyla esnek ve parametrik bir yapıya sahiptir veri girişi yaparken bir alana ihtiyaç duyduğunuzda bir kaç adımla kolay bir şekilde tanımlama yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Diğer Ürünlerimiz

Personel OtomasyonuGenel Ticari Otomasyon
Kuyum Otomasyonu
Deri Otomasyonu
Market Otomasyonu
Sicil Takip Otomasyonu
Mobil Otomasyonlar